Wil jij ook raadslid worden?

Dat kan door je via ProHengelo verkiesbaar te stellen

ProHengelo is potentieel nog steeds de grootste partij van Hengelo. Het vernieuwingsplan is erop gericht om nieuwe leden te werven die ook een actieve en rol willen vervullen en leden die ondersteunend willen zijn. Er worden ook weer openbare ledenvergaderingen georganiseerd, iets wat al jaren niet meer gebeurd is. Maar je kunt ook gewoon volger worden, zodat je de nieuwsbrief ontvangt.

Hoe geef ik mij op? Doe dat via:

https://hengelo.burgerkandidaat.nl/site/praat-mee/

of

https://prohengelo.org

Het maakt geen verschil via welke site je dat doet. hengelo.burgerkandiaat.nl is opgezet als een alternatief lokaal politiek platform zodat onze deelname aan de verkiezingen gegarandeerd ondersteund wordt.

Over de oprichters en oorspronkelijke leden

De partij ProHengelo was oorspronkelijk een fusie tussen twee eerdere lokalen partijen: Progressief Hengelo en Hengelo.nu. De oprichters daarvan zaten ook in de gemeenteraad van Hengelo en waren oprecht betrokken bij zaken die de inwoners van Hengelo belangrijk vonden. Maar tijdens de vorige raadsperiode haakten, na diverse perikelen, een aantal prominente leden af waardoor de partij in verval raakte. En was geen overleg meer met leden, waarna leden wegliepen en de fractie werd een stuurloos schip. Daardoor kon Wiertsema lange tijd zijn gang gaan totdat Capelle in augustus 2021 een bom legde onder dit wanbeleid.

Op initiatief van Capelle kunnen oud leden zich weer melden en is er een plan voor vernieuwing, want de partij moet weer een breed draagvlak krijgen. Wordt ook volger, lid of kandidaat raadslid

Standpunten voor de verkiezingen

“Het verkiezingsprogramma Hengelose Burgerkandidaten is uiteraard nog in ontwikkeling. Als eerste burgerkandidaat voor een radicaal andere raad, waarbij burgers het voor het zeggen hebben doe ik alvast een voorzet.” zo formuleert Herbert Capelle het op de website hengelo.burgerkandidaat.nl

Hengelo moet gaan investeren in mensen en het community gevoel versterken. Samen maken we een mooie, open, groene, rechtvaardige, culturele en toekomstbestendige woon- en werkstad.

Het programma is natuurlijk nog in ontwikkeling en daar hebben we jou voor nodig als actief lid. Geef je daarom op als volger, lid of kandidaat raadslid 

De eerste ideeën voor een partijprogramma vind je hier

Wie is de echte Pro Hengelo?

ProHengelo, dat ben jij!

Tijdens de afgelopen coalitie-periode en deelname aan het college onder leiding van fractievoorzitter W. Wiertsema werd de dualistische koers losgelaten. De partij vertegenwoordigde niet langer de inwoners maar het college. Dat blijkt uit veel optredens in de raad. Maar bijvoorbeeld ook door er mee in te stemmen dat de bibliotheek Vondelstraat naar een projectontwikkelaar gaat, het zwalkende afvalbeleid en de ondemocratische manier waarop Wierstema het stellen van vragen door de raad een hand toe wil roepen. Het achterhouden van informatie en het monddood maken van fractieleden over de cultuurnota en het co-creatieproces marktplein leidde tot een intern conflict in november 2020 waarbij er twee fracties ontstonden: de fractie van Wiertsema en die van Capelle. Maar van niemand is ProHengelo, ProHengelo is van jou.

Raadslid Herbert Capelle heeft daarop in augustus 2021 via bestuur aangekondigd dat deze manier van politiek bedrijven via achterkamertjes niet voortgezet gaat worden. De partij had feitelijk geen leden en hield al jaren geen ledenvergaderingen meer. Het is veelzeggend voor de manier waarop de fractie van Wiertsema omging met de partij. Dankzij de interventie van Capelle is ProHengelo een nieuwe fase ingegaan. Met het vernieuwingsplan van Capelle gaat het bestuur ProHengelo teruggeven aan de Hengelose kiezer en zoekt daarbij zowel ervaren als jonge en actieve leden!

Die vernieuwing betekent dat de grootste lokale partij van Hengelo weer teruggaat naar de roots en na jaren van geslotenheid. Burgerinspraak dat is waar het omgaat.

Nieuwe leden zijn nodig, en dat ben jij, Hengeloër. Ook jij kunt raadslid worden, via de grootste partij van Hengelo. Een mooie en realistische kans want dat Pro Hengelo in de verkiezingen met deze vernieuwing een grote rol gaat spelen is wel duidelijk.

Zo word je actief!

Dit is het begin: geef je op bij ProHengelo of hengelo.burgerkanidaat.nl. Dat kan via de volgende links:

https://hengelo.burgerkandidaat.nl

https://prohengelo.org/

Waarom lid worden? Om een actieve en semi-actieve rol te spelen in de Hengelose politiek. En dat kan door lid te worden van bovengenoemde organisaties.

ProHengelo is bezig aan te vernieuwen en gaat terug naar de basis: een partij die opgericht is om de inwoners van Hengelo op een sociale, rechtmatige, open, eerlijke en dualistische manier te vertegenwoordigen. Op deze manier willen we de verkiezingen ingaan met vooral veel nieuwe en jonge mensen. Geef je daarom op!

Gezocht leden!

Fijn dat je interesse hebt in ons!

Pro Hengelo is de grootste lokale partij gemeten naar het aantal kiezers.

Het bestuur van Pro Hengelo zoekt actieve en ondersteunende nieuwe leden, omdat we willen verjongen en vernieuwen!

Vind je ook dat het anders moet in Hengelo en dat de burger meer inspraak verdient? Jouw naam op het stemformulier? Doe mee met ons en wordt eventueel ook raadslid op een verkiesbare of onverkiesbare plek. 

Nieuwe leden kunnen zich opgeven via het formulier.

Inschrijven betekent niet dat je automatisch lid wordt. Maar de kans daar op is groot want we denken dat je achter onze idealen staat over burgerinspraak, open bestuursstijl en dualisme.